Eurofins
Zoeken

Om één van onze whitepapers te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Om één van onze brochures te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Eurofins Onsite

Eurofins Food, Feed, Water Benelux heeft een viertal satellietlaboratoria (Onsite laboratoria) in Nederland. De laboratoria van Eurofins KBBL B.V. zijn gevestigd in Zaandam, Enschede en een tweetal laboratoria in Helmond.

De labo's zijn ISO 17025:2018 geaccrediteerd. De analyses vallen onder Accreditatie Scope L239.

Trichinella

Het Trichinella-laboratorium is gevestigd in Helmond. De trichine-analyse wordt uitgevoerd in het kader van de voedselveiligheid en in opdracht van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit).

Trichine wordt getest op varkens, wilde zwijnen en paarden. De analyse wordt uitgevoerd conform NEN-EN-ISO 18743.

Doordat de laboratoria op deze locatie zijn gehuisvest kunnen de stalen direct worden geanalyseerd en is de doorlooptijd gering.

Microbiologie

De laboratoria Zaandam, Enschede en Helmond testen op diverse soorten microbiologische parameters. Locatie Zaandam en Helmond verzorgen staalnames van vlees, oppervlakte en karkassen onder accreditatie. Daarnaast ondersteunen de laboratoria ook klanten met kwaliteitsadvies, trendanalyses, monstername-planning, THT-studies en interpretatie van wet- en regelgeving.

Objectieve & betrouwbare analyses met snelle doorlooptijden

De laboratoria van Eurofins KBBL B.V. gebruiken moderne technieken zoals 3M Petrifilm en PCR voor de dectectie van pathogenen. Daardoor garanderen we op uw locatie objectieve en betrouwbare analyses met snelle doorlooptijden. Met een onsite lab maakt u geen additionele transportkosten en heeft u meer grip op het gehele proces.

Meer weten?

Neem contact met ons op. Bel +32 (0)50 45 00 60 of stuur een e-mail naar customerservices-food-be@eurofins.com.

Contactgegevens België

Contactgegevens Nederland

Whitepapers

Lees je in op specifieke onderwerpen met onze whitepapers

1 / 3