Eurofins
Zoeken

Om één van onze whitepapers te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Om één van onze brochures te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Verhoogd risico op Aflatoxine B1 in maïs

Na een evaluatie van analyseresultaten van Aflatoxine B1 in maïs besloot GMP+ International het risicoprofiel voor Aflatoxine B1 per 20 september 2021 aan te passen. Concreet betekent dit dat er voor Hongarije, Oekraïne en Servië vanaf dan een verhoogd risicoprofiel geldt en maïs uit deze landen frequenter geanalyseerd moet worden. Dit geldt voor bewerkt en onbewerkt maïs én bijproducten. Eurofins LabCo kan producenten, handelaren en verwerkers ondersteunen met advies over wat dit betekent voor de monitoring, monstername volgens GAFTA-normen én met supersnelle analyses op aflatoxine, volgens de richtlijnen van GMP+.

De risicoprofielen van Hongarije, Oekraïne en Servië zijn aangepast van ‘laag’ naar ‘midden’. Eind 2020 en begin 2021 zijn de risicoprofielen juist nog bijgesteld van ‘midden’ naar ‘laag’. Bij de indeling van landen in het risicoprofiel ‘midden’ hield GMP+ rekening met informatie over teelt- en oogstomstandigheden. Ook lette GMP+ op landen waar een eventuele vermenging met oude oogst uit 2020 uit hoge of middelhoge risicolanden een diervoederveiligheidsrisico kan opleveren. Aan het begin van het oogstjaar 2021 zijn alle landen daarom eerst in risicoprofiel ‘midden’ ingedeeld, met uitzondering van de 17 laag-risico-landen. 

Andere richtlijnen voor maïs uit Hongarije, Oekraïne en Servië

Volgens de richtlijnen van GMP+ is de eerste schakel in de keten verplicht om maïs afkomstig uit een land met risicoprofiel ‘midden’ te analyseren, voor een positieve vrijgave. Voor de eerste schakel in de keten gelden dan ook andere eisen aan de monstername en de monsternamemethode dan voorheen, geldt een hogere analysefrequentie én is rapportage met origineel analysecertificaat vanaf nu vereist. 

Voor mengvoederbedrijven volstaat een origineel analysecertificaat op ieder eindmonster, als het gaat om directe leveringen per vrachtwagen. Ook verandert de frequentie en de manier van rapporteren, ten opzichte van toen deze landen nog een laag risicoprofiel kenden. Als een eindgebruiker per vrachtwagen maïs uit een land met risicoprofiel midden ontvangt, is het mogelijk om deze maïs te verwerken in melkveevoeder - maar pas nadat de resultaten van de analyse beschikbaar zijn. Via met Aflatoxine besmet veevoer kan Aflatoxine namelijk in melk terecht komen. Voor verwerking in alle andere diervoeders hoeven de resultaten nog niet beschikbaar te zijn. Deze resultaten kunnen dan later ontvangen worden. 

Aflatoxine analyse aanvragen?

Eurofins helpt u graag om uw producten supersnel te analyseren op de aanwezigheid van Aflatoxine, zodat u verzekerd bent van kwaliteit en veiligheid van uw product. Wij leveren het analysecertificaat aan met de juiste eenheden voor rapportage aan GMP+, in mg/kg. Ook staan onze consultants voor u klaar om van advies te voorzien om het risico van een teveel aan Aflatoxine in uw product zo laag mogelijk te houden. Bel ons via +31(0) 180 643 000 of mail ons via Sales-food-NL@eurofins.com.

Contactgegevens België