Eurofins
Zoeken

Om één van onze whitepapers te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Om één van onze brochures te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

STEC

Wat is STEC?
STEC is de afkorting voor de Shigatoxine producerende Escherichia coli bacterie. E. coli komt van nature voor in de darmen van mensen en dieren en is normaal gesproken ongevaarlijk. Een klein gedeelte van de E. coli’s kan wel ziekteverschijnselen veroorzaken (zoals braken en diarree) als mensen ermee besmet raken, doordat ze shigatoxine produceren. Sommige van deze STEC bacteriën kunnen zelfs zeer ernstige ziekteverschijnselen veroorzaken zoals hemorragische colitis (bloederige diarree) en het hemolytisch uremisch syndroom (HUS) waarbij nierbeschadiging optreedt. Deze varianten worden aangeduid als Enterohemorragische E. coli’s (EHEC). In het verleden werden producten met name onderzocht op E.coli O157:H7. Deze soort is weliswaar verantwoordelijk geweest voor veel uitbraken, maar er is ook nog een aantal andere varianten die net zo gevaarlijk zijn.

Besmettingsbron STEC
Een belangrijke bron van besmetting is voeding, bijvoorbeeld door het eten van onvoldoende verhit rundsvlees of het drinken van ongepasteuriseerde melk. De grootste uitbraak van een STEC-bacterie vond plaats in 2011, toen meer dan 3.000 mensen ziek werden door het eten van kiemgroenten, zoals tuinkers, die besmet waren met Escherichia coli O104:H4 (een EHEC). In Verordening EG Nr. 2073(2005) staat deze parameter dan ook sinds 2014 expliciet vermeld voor kiemgroenten. STEC-bacteriën worden niet alleen vaak aangetroffen in rundsvlees of rauwe melk, maar ook in americain préparé. Zelfs rauwe groenten kunnen besmet zijn, na contact met besmette mest. Een tijdje geleden waren er in Nederland nog 2 recalls, nadat in boerenkaas en lamsspiezen een STEC-bacterie aangetroffen werd.

STEC analyse aanvragen?
Eurofins helpt u graag om uw producten te analyseren op de aanwezigheid van STEC zodat u verzekerd bent van kwaliteit en veiligheid van uw product. Ook staan onze consultants voor u klaar om u van advies te voorzien om het risico van STEC in uw product zo laag mogelijk te houden. Bel ons via +32 (0)50 45 00 60 of mail ons via CUSTOMERSERVICES-FOOD-BE@EUROFINS.COM.

Contactgegevens België